Restnoteringar: ny myndighet eller bättre information – vad löser problemet? Ta del av inspelningen

Läkare, farmaceuter, läkemedelstillverkare, forskare och myndighetsföreträdare möttes i ett engagerat samtal vid tisdagens frukostmöte om restnoteringar och läkemedelsbrister. Seminariet arrangerades av Apotekarsocieteten och Läkemedelsvärlden. Deltog gjorde Magnus Wassén, Mylan, Fredrik Boström, Sveriges apoteksförening, Elin Karlsson, Läkarförbundet, Karin Gårdmark Östh, Läkemedelsverket, Eva Leth, Lunds tekniska högskola. Moderator:  Ingrid Helander, Läkemedelsvärlden.

Om du inte kunde delta kan du som medlem i Apotekarsocieteten ta del av seminariet här efter inloggning. Om du ännu inte är medlem bli det här.

Läkemedelsvärlden.se har skrivit två artiklar med anledning av seminariet:

10 september ”Någon måste ansvara för systemet”

17 september “Våra patienter kan inte vänta längre”