Rapport från PLATINEA föreslår nationella lager för antibiotika

Samverkansplattformen PLATINEA (Plattform för innovation av existerande antibiotika) som är ett Vinnova-finansierat projekt har kommit med sin första delrapport. Denna har fokus på problem med tillgång på antibiotika inom den slutna vården och i rapporten föreslås att nationella lager bör inrättas. I arbetet har bl a representanter från Apotekarsocietetens sektion för sjukvårdsfarmaci deltagit.

Läs mer på Läkemedelsvärlden.se