Proteomik – viktigt redskap i framtidens läkemedel

Proteomik innebär storskalig analys av proteiner och spelar en viktig roll i framtidens läkemedelsutveckling. Apotekarsocieteten är lokal värd för nästa internationella HUPO-kongress i oktober 2021. Kongressen som på grund av årets pandemi flyttas ett år framåt i tiden.

Apotekarsocietetens expertgrupp Swedish Proteomics Society och dess representant professor György Marko Varga är de som står bakom mycket av det arbete som gjorts. I en artikel i Pharma Industry med bland annat György kan du läsa mer om proteomik och den kommande kongressen.

Framtidens läkemedel fokus på HUPO 2021