Prisas för banbrytande insatser inom läkemedelskemi

Läkemedelskemiska priset 2019 tilldelas professor Kristina Luthman, Göteborgs universitet, för hennes framgångsrika insatser för att utveckla utbildning och forskning inom området läkemedelskemi både nationellt och internationellt.

– Jag är både glad och stolt. Att få denna utmärkelse från kollegor inom området är mycket hedrande, säger Kristina Luthman.

Läkemedelskemiska priset delas ut av Sektionen för läkemedelskemi inom Apotekarsocieteten i syfte att premiera signifikanta bidrag inom det läkemedelskemiska området.

– Vi vill lyfta personer som gjort betydelsefulla insatser inom området och som kanske inte alltid får den uppskattning de förtjänar, säger Anders Karlén, ordförande i Sektionen för läkemedelskemi. Kristina Luthman uppfyller dessa kriterier väl och hennes arbete har även uppmärksammats internationellt.

Priset offenliggörs torsdag den 26 september, under den andra dagen av 2nd Swedish Medicinal Chemistry Symposium som hålls på Apotekarsocieteten. Motiveringen för 2019 års utmärkelse lyder:

Professor Kristina Luthman tilldelas Läkemedelskemiska priset 2019 för hennes mycket framgångsrika insatser för att utveckla utbildning och forskning inom området läkemedelskemi både nationellt och internationellt. Kristina Luthman var den första professorn att utses i läkemedelskemi vid Tromsö universitet samt vid Göteborgs universitet. Hon var essentiell för att bygga upp undervisningen i läkemedelskemi samt för att skapa förutsättningar för en framgångsrik forskningsmiljö vid dessa universitet. Professor Luthmans forskargrupper har bedrivit en mycket framgångsrik forskning kring peptider och peptidliknande substanser, två substansklasser som idag har fått ökad betydelse inom läkemedelskemin och läkemedelsindustrin. Vidare tilldelas Kristina Luthman priset för att uppmärksamma hennes arbete kring så kallade prodrugs inom cancerområdet. Denna forskning har bland annat rönt framgångar genom etablerandet av läkemedelsföretaget Oncopeptides.

Läkemedelskemiska priset har sedan 1993 delats ut av Sektionen för läkemedelskemi, en av Apotekarsocietetens specialistsektioner.

Till vårt pressrum på MyNewsDesk