Precisionsmedicin måste prioriteras inom sjukvård och forskning

”Vi ligger efter jämförbara länder vad gäller grundläggande politiska åtgärder som krävs för att dra nytta av precisionsmedicin. Vi manar därför regeringen att prioritera frågan, lära av andra länder och agera handlingskraftigt, skriver företrädare för Agenda för hälsa och välstånd.” på Dagens Samhälle idag.

En av dessa företrädare är Apotekarsocietetens vd Karin Meyer. Till debattartikeln

Agenda för hälsa och välstånd är ett projekt med 33 aktörer som drivs av Forska!Sverige