Precisionsmedicin kräver ny kunskap och nya arbetssätt

Strax före jul presenterade regeringen den nationella life science-strategin. Strategin är ett ramprogam med åtta olika insatsområden och målsättningar. Ett utvecklingsområde som lyfts i strategin är omställningen mot precisionsmedicin och där strategin lyfter att Sverige ska vara ett föregångsland inom området och för införande av precisionsmedicin i vården. För att få fram dessa nya behandlingar behövs ny kunskap och nya arbetssätt i hela kedjan från idé till färdig läkemedelsprodukt och i vården.

Apotekarsocieteten tillsammans med Precision Medcine Forum anordnar 4th Nordic Precision Medicine Forum 16-17 mars i Stockholm. Under kongressen arrangerar Sektionen för läkemedelsformulering en session på eftermiddagen den 16 mars kring utmaningarna vid formulering av produkter för  precisionsmedicin.