Praktikprojekt för forskare från Karolinska Institutet

Apotekarsocieteten samarbetar med Karolinska Institutets (KIs) karriärservice om praktikplatser för doktorander och post-docs som är intresserade av karriärvägar utanför akademin. Läs mer här

Med föreningens breda kompetensnätverk inom olika företag, organisationer, myndigheter kan vi förmedla intressanta praktikplatser för seniora doktorander och postdocs. En win-win-situation för organisationer inom life science området, för praktikanter och för Apotekarsocietetens nätverk.

KI har två praktikprogram:
Praktikprogram för doktorander
Praktikprogram för postdoktorer

Genom att medverka i praktikprogrammen får företaget eller organisationen chansen att rekrytera en mycket kompetent kandidat för ett kortare projekt samt möjligheten att etablera kontakter inom de olika forskningsområden som finns på Karolinska Institutet.

Hur går det till?
Om intresse finns hos er organisation kontakta Anehte Mansén på KI Karriärservice.