Positivt med nationellt centrum för läkemedelstillförsel och läkemedelsformulering

Uppsala universitets farmaceutiska fakultet blir akademiskt nav i Swedish Drug Delivery Forum, en unik satsning som förenar forskning och näringsliv inom läkemedelstillförsel och läkemedelsformulering.

Nu lanseras Swedish Drug Delivery Forum (SDDF), Sveriges första nationella satsning på läkemedelstillförsel och läkemedelsformulering. Med akademiskt nav vid Uppsala universitets farmaceutiska fakultet ska forskning och industri förenas i en för vårt land unik tvärsektoriell miljö.

– Vi har länge konstaterat behovet av en arena för samverkan mellan akademi och näringsliv. Med ekonomiskt stöd av Vinnova formerar vi nu en gemensam mötesplats med förutsättningar för ett forskningsprogram som karaktäriseras av excellent vetenskap och effektivt industriellt nyttiggörande, säger Göran Alderborn, professor i läkemedelsteknik vid Uppsala universitet.

Karin Meyer, VD på Apotekarsocieteten, gratulerar Uppsala universitets farmaceutiska fakultet till det nya centret för läkemedelstillförsel och -formulering.

– Samverkan mellan olika delar av läkemedelsområdet och olika discipliner är något som Apotekarsocieteten eftersträvar i allt vi gör.

Till pressreleasen från Uppsala universitet