Positiva resultat för studie med zikavaccin

En vaccinkandidat har testats i en studie på 40 friska individer. Alla utvecklade antikroppar mot zika.

Läs mer: Positiva resultat för studie med zikavaccin