Orkade inte ända fram men våga stå upp för läkemedelslagstiftningen

Frågan om hur antroposofiska preparat ska klassas lever fortfarande. Regeringen hann inte med frågan under hösten utan valde att för 10-e gången förlänga det tillfälliga försäljningstillståndet för vissa antroposofiska medel i max sex månader. Inom denna tidsram avser regeringen att fatta ett beslut i frågan enligt uppgifter till Läkemedelsvärlden.se.

Att frågan är politiskt knivig verkar helt klart. Som sakfråga borde den vara enkel. I sin rapport oktober 2014 menade Läkemedelsverket att ställningstagandet om artikel 16.2 i läkemedelsdirektivet (2001/83/EG) ska införlivas i svensk lag är en politisk fråga. Det frågan gäller är om Sverige ska kunna tillåta fler homeopatiska läkemedel än de som idag är godkända enligt artikel 14 som tillåter preparat utan angiven terapeutisk indikation och som ges via munnen/huden.

Det gäller här att regeringen ser det sakligt och vågar stå upp för att läkemedel med indikation ska uppfylla de krav på effekt och säkerhet som ryms inom läkemedelslagstiftningen. Att som företrädare för Vidarkliniken vid olika tillfällen framfört att kostnaden för registrering skulle vara ett hinder för registrering som läkemedel är inget tillräckligt argument för att införa särskilda regler för denna produktgrupp. Detta kan i stället leda till att tillverkare för andra produktgrupper som naturläkemedel, växtbaserade läkemedel och andra homeopatiska läkemedel ifrågasätter varför de ska behöva registrera sina produkter när de antroposofiska preparaten inte behöver. Det gäller att i arbetet hålla isär omvårdnadsbiten som Vidarkliniken fortsatt kan arbeta med och klassificeringen av antroposofiska preparat. När effekt på de antroposofiska preparaten kan visas är det inga problem att registrera dem enligt gängse lagstiftning. Till politikerna: Våga stå upp för denna lagstiftning.