Presskontakter

Maria Mårfält

Maria Mårfält

tf VD Apotekarsocieteten, Verksamhetschef Läkemedelsakademin och Apotekarsocietetens Föreningssupport

Mail
Tel. 0702 - 33 48 08

Ingrid Helander

Ingrid Helander

Kommunikationsansvarig

Mail
Tel. 076 535 55 28

Lisa Bandholtz

Lisa Bandholtz

Vetenskaplig sekreterare

Mail
Tel. 073 822 39 99