Apotekarsocietetens vetenskapliga råd

Apotekarsocietetens vetenskapliga råd inrättades 2016 och har som syfte att:

  • Bidra till att Apotekarsocieteten får en starkare vetenskaplig profil genom en ökad nationell synlighet för frågor med anknytning till framtidens forskning inom läkemedelsområdet.
  • Att forskning kring prioriterade områden inom läkemedelsområdet belyses, kommuniceras och synliggörs för politiker och beslutsfattare och därmed öka kunskapen kring nyttan av en stark nationell forskning inom läkemedelsområdet.

Rådet träffas 2-3 gånger årligen och fattar beslut om aktiviteter för att synliggöra aktuell forskning. Detta kan göras genom exempelvis riktade internationella samarbeten, ta fram underlag till propositioner och remisser, expertutlåtanden, utredningar samt genomföra vetenskapligt inriktade aktiviteter.

Vetenskapliga rådet är organiserat direkt under Apotekarsocietetens VD som även är rådets ordförande.

Från vänster: Karin Meyer, Charlott Brunnmark, Lisa Bandholtz, Mats Larhed, Fredrik Almqvist, Sven Kjellström, Ulrika Gillespie, Amelie Eriksson Karlström
Saknas: Thomas Hedner

Medlemmar:

Professor Amelie Eriksson Karlström, KTH
Amelie är professor i molekylär bioteknik samt dekan för skolan för bioteknologi. I hennes forskning använder hon kemiska syntesmetoder i kombination med reombinant DNA-teknik för att utveckla kemiskt modifierade proteiner.

Professor Mats Larhed, Uppsala universitet.
Mats är professor i läkemedelskemi vid Farmaceutiska fakulteten, Uppsala universitet.

Professor Thomas Hedner, Umeå Biotech Incubator
Thomas är professor emeritus i Klinisk Farmakologi samt ekonom, med forskning inom kardiovaskulära riskfaktorer och biomedicinskt entreprenörskap. Idag knuten till Umeå Biotech Incubator.

PhD Ulrika Gillespie, Akademiska sjukhuset, Uppsala
Ulrika är apotekare och arbetar kliniskt på Akademiska sjukhuset i Uppsala.

Docent Sven Kjellström, Lunds Universitet
Sven är disputerad inom analytisk kemi med fokus på separationstekniker med masspektrometri. Han har arbetet inom läkemedelsindustrin och är nu knuten till Lunds universitet där han bl a varit med och startat ett center för masspektrometri.

PhD, Charlott Brunmark, Truly Labs, Lund
Charlott är disputerad inom medicinsk vetenskap. Hon är entreprenör och är medgrundare till Truly Translational och Truly Labs samt har en lång erfarenhet av forskning inom läkemedelsindustrin från både stor och små företag.

Professor, Fredrik Almqvist, Umeå universitet
Fredrik är professor i organisk kemi vid Umeå universitet.

PhD Lisa Bandholtz, Apotekarsocieteten
Lisa är vetenskaplig sekreterare på Apotekarsocieteten och disputerad inom immunologi vid Karolinska institutet. Hon har tidigare jobbat som vetenskaplig rådgivare och forskare på mindre biotechföretag samt inom större läkemedelsföretag som medicinsk rådgivare inom flera terapiområden.

PhD Karin Meyer, Apotekarsocieteten
Karin har disputerat i farmakologi och har arbetat inom läkemedelsindustrin bl a med kliniska prövningar, VD Apotekarsocieteten och rådets ordförande


 

Kontakt

Porträtt Lisa Bandholts, vetenskaplig sekreterare.

Lisa Bandholtz
Vetenskaplig sekreterare
lisa.bandholtz@apotekarsocieteten.se
Telefon: 08 – 723 50 39