Apotekarsocietetens Musei- och biblioteksnämnd

Apotekarsocietetens Musei- och biblioteksnämnd instiftades av fullmäktige 2018 och är organisatoriskt direkt under Apotekarsocietetens styrelse.

Medlemmar

Torkel Gren (vice ordförande Apotekarsocietetens styrelse) nämndens ordförande
Björn Lindeke
Elisabet Eneroth
Hjalmar Fors
Per Boström
Birgitta Davidsson (representant från Sektionen för farmaci-och läkemedelshistoria)
Bo Ohlson (representant från Sektionen för farmaci-och läkemedelshistoria)
Karin Meyer (VD, representant från Apotekarsocietetens kansli).


 

Kontakt

Karin Meyer
VD
karin.meyer@apotekarsocieteten.se
Telefon: 08 – 723 50 61