Apotekarsocietetens stipendiekommittéer

Apotekarsocietetens stipendiekommitté för forskning och vetenskap

Ordförande:
Sofia Mattsson, Umeå universitet

Ledamöter
Ulrika Gillespie, Uppsala universitet
Mikael Hedeland, Uppsala universitet
Elin Matsson, Astra Zeneca
Erika Roman, SLU
Peter Sjö, Drugs for Neglected Diseases initiative
Björn Wettermark, Uppsala universitet

Apotekarsocietetens stipendiekommitté för fort- och vidareutbildning

Ordförande:
Sofia Kälvemark Sporrong, Uppsala universitet

Ledamöter:
Eva Adås, Janssen Sverige
Matts Balgård, Akademiska sjukhuset
Pia Frisk, TLV
Andreas Rosenlund, konsult
Inger Näsman, konsult
Louise Skalin, Apoteket AB

IFs stiftelse för farmaceutisk forskning

Ordförande:
Brita Sjöström, Läkemedelsverket

Ledamöter:
Helena Nicklasson, Ferring
Mikael Elofsson, Umeå universitet
Torkel Gren, Recipharm AB
Ulrika Simonsson, Uppsala universitet
Sven Engström, Chalmers Tekniska Högskola

Suppleanter:
Pär Matsson, Uppsala universitet
Göran Alderborn, Uppsala universitet

Apotekarsocietetens kommitté för Stiftelsen Apotekarsocietetens biblioteks-, musei- och minnesfond

Ordförande:
Johanna Wikman

Ledamöter:
Johan Wennerberg
Pär Skoglund Finquist
Elisabeth Ernerot

Apotekarsocietetens kommitté för understöd

Ordförande – Björn Lindeke

Ledamot – Thony Björk
Ledamot – Alice Hörnell
Ledamot – Inger Sandahl

Kontakt

Porträtt Lisa Bandholts, vetenskaplig sekreterare.

Lisa Bandholtz
Vetenskaplig sekreterare
lisa.bandholtz@apotekarsocieteten.se
Telefon: 08- 723 39

Kommittén för forskning och forskning
IFs stiftelse för farmaceutisk forskning

Kontakt

Kristina Jern
Verksamhetschef
Skicka e-post
Telefon: 08- 723 50 11

Kommittén för fort- och vidareutbildning
Kommittén för Apotekarsocietetens musei-, biblioteks- och minnesfond
Kommittén för understöd