Femtio år som ideell förening

Den 1 januari 1971 tog svenska staten över ägandet för apoteken och ansvaret för deras samarbeten och service från Apotekarsocieteten – ett uppdrag som föreningen haft sedan slutet av 1700-talet. Idag  är Apotekarsocieteten en ideell och oberoende medlemsförening. Uppdraget – då som nu – är att verka för att läkemedel utvecklas och används på ett optimalt sätt för både individ och samhälle.
Vi gör Sverige kunnigare om läkemedel!