Apotekarsocietetens hedersledamöter

Apotekarsocieteten kan till hedersledamot kalla den som nedlagt ett särskilt förtjänstfullt arbete inom läkemedelsområdet eller för föreningens bästa. Beslut om kallande av hedersledamot fattas av föreningens högsta beslutande organ fullmäktige med minst fyra femtedels majoritet.

Hedersledamöter i Apotekarsocieteten:
Barbro Westerholm
Bo Holmberg
Bo Ohlson
Brita Wedel
Carola Lemne
Gunnel Wallin
György Marko-Varga
Hans Sievertsson
Ingegerd Agenäs
Ingvar Sjöholm
John Sjögren
Leif H. Eklund
Lena Tönnervik
Margareta Hammarlund-Udenaes
Rune Casslén
Stig Agurell

Kontakt

Karin Meyer, VD Apotekarsocieteten
karin.meyer@apotekarsocieteten.se