Apotekarsocietetens hedersledamöter

Apotekarsocieteten kan till hedersledamot kalla den som nedlagt ett särskilt förtjänstfullt arbete inom läkemedelsområdet eller för föreningens bästa. Beslut om kallande av hedersledamot fattas av föreningens högsta beslutande organ fullmäktige med minst fyra femtedels majoritet.

Hedersledamöter i Apotekarsocieteten:
Anne Hiselius
Barbro Westerholm
Björn Lindeke
Bo Holmberg
Bo Ohlson
Brita Wedel
Carola Lemne
Conny Bogentoft
Gunnel Wallin
György Marko-Varga
Hans Sievertsson
Ingegerd Agenäs
Ingvar Sjöholm
John Sjögren
Kristina Luthman
Leif H. Eklund
Lena Tönnervik
Margareta Hammarlund-Udenaes

Kontakt

Porträtt Robert Kronqvist

Robert Kronqvist
VD
robert.kronqvist@apotekarsocieteten.se
Telefon: 08 – 723 50 07