NYTT! 3 day course in Biologics Drug Development

Apotekarsocietetens utbildningsenhet Läkemedelsakademin erbjuder nu en kurs i utveckling av biologiska läkemedel. Det är den populära kursen i läkemedelsutveckling som nu har utvecklats med fokus på biologiska läkemedel. Kursen har som målgrupp i första hand mindre bolag som behöver kännedom om de olika stegen i utvecklingsprocessen och vad som är kritiskt just vid utveckling av biologiska produkter. Liksom tidigare finns möjlighet att ta del av kursen på distans. Kursen är framtagen i samarbete med SwedenBIO. Kursen genomförs 28-30 maj i Stockholm och samtidigt på distans. Kursen genomförs på engelska.  Läs mer/read more här