Nyheter

Apotekarsocieteten utlyser stipendier inom läkemedelsområdet för vidareutbildning, forskning och farmacihistorisk verksamhet

Stipendier utlyses från flertalet av Apotekarsocietetens stiftelser med sista ansökningsdag 31 mars.

Apotekarsocieteten utlyser forskarstipendier inkl post doc

Apotekarsocieteten har totalt 14 stipendiestiftelser för forskning och utbildning. En av forskningsstiftelserna utlyser nu stipendier bl a ett post doc stipendium. Sista ansökningsdag 31 januari 2014.

Debatten från 22 oktober Vad vill våra politiker med apoteken”

Igår kväll den 22 oktober genomförde Apotekarsocieteten tillsammans med Sveriges Farmaceuter och Sveriges Apoteksförening en debatt där följande personer deltog Anders W Jonsson (c), ordförande i Socialutskottet?Lena Hallengren (s), vice […]

Bort med sminket från apoteken

Det skriver Andreas Furängen, vd Apotekarsocieteten; Amadou Jallow, leg apotekare och Barbro Westerholm, leg läkare och läkemedelsepidemilog i en debattartikel på www.unt.se den 16 februari.? För tre år sedan skrotades […]

Apotekarsocieteten utlyser forskarstipendier inom läkemedelsområdet

Apotekarsocieteten utlyser forskarstipendier inom läkemedelsområdet från IFs stiftelse för farmacevtisk forskning, en av 14 stipendiestiftelser. Utlysningen gäller ett post doc stipendium med ett år utomlands med möjlighet till förlängning efter […]

Farmacevtiska tjänster – ett av de glömda målen

Den 31 oktober redogjorde i DN regeringens utredare, Sofia Wallström, för olika förslag till förbättringar av apoteksmarknaden. Hon undvek dock att ta upp alla de mål som omregleringen avsåg att […]

Bra att förenkla samt ytterligare harmonisera kraven för kliniska prövningar inom EU

Apotekarsocieteten välkomnar målsättningen att förenkla samt ytterligare harmonisera kraven för klinisk prövning inom EU. Nationella särkrav vid multinationella prövningar komplicerar och förslaget till förordning är ett steg i riktning mot att […]