Nyheter

Farmacevtiska tjänster – ett av de glömda målen

Den 31 oktober redogjorde i DN regeringens utredare, Sofia Wallström, för olika förslag till förbättringar av apoteksmarknaden. Hon undvek dock att ta upp alla de mål som omregleringen avsåg att […]

Bra att förenkla samt ytterligare harmonisera kraven för kliniska prövningar inom EU

Apotekarsocieteten välkomnar målsättningen att förenkla samt ytterligare harmonisera kraven för klinisk prövning inom EU. Nationella särkrav vid multinationella prövningar komplicerar och förslaget till förordning är ett steg i riktning mot att […]