Nyfiken på: Sektionen för medicinteknik

Sektionens ordförande har ordet:

Micael Johansson heter jag och är sedan årsskiftet nybliven ordförande för Sektionen för medicinteknik inom Apotekarsocieteten. Vi är en ganska nybliven sektion som ändå börjar närma oss 300 medlemmar och vi håller på att känna oss fram vad vi skall göra och att utveckla vår strategi.

Vår uppgift som sektion är att vara ett oberoende och gränsöverskridande forum för personer som arbetar med frågeställningar inom området medicinteknik. Vi är expertorgan inom området medicinteknik inom Apotekarsocieteten och är som sådant med i att besvara remisser, ta fram utbildningsaktiviteter, anordna möten för erfarenhetsutbyte mm. I september hade vi ett fullsatt bibliotek i Stockholm när vi körde medlemsträff med tema Tema Medicinteknik: MDR-spöket – Hur gör jag nu? Vad är egentligen nytt? Vi ska även arbeta tvärprofessionellt med övriga berörda sektioner/ämnesområden, som exempel har vi haft aktiviteter tillsammans med sektionen för Kliniska Studier i Göteborg samt i Örebro tillsammans med Närke-Värmlands krets.

Senaste året har vi också haft en hel del aktiviteter tillsammans med Apotekarsocietetens utbildningsenhet Läkemedelsakademin i form av nyutveckling av såväl Grundkurs medicintekniska produkter som Påbyggnadskurs medicintekniska produkter: Klinisk utvärdering och Klinisk prövning, samt en heldag på Läkemedelskongressen 2017. För vår sektion handlar det mycket om att sprida relevant information och utbyta erfarenheter. Så hör gärna av er till mig och min styrelse om du/ni har idéer på t ex temadagar eller utbildningar ni vill att vi utvecklar.

Inom området medicinteknik är det svårt att inte nämna de kommande regelverken MDR*/IVDR** i Europa. Det är mycket som händer på många olika plan och det är en hel del som fortfarande är oklart med dessa nya EU-förordningars implementering. Det bevakar vi såklart och väver in i vår verksamhet.  Det är viktigt att vårat goda klimat för innovationer inte påverkas för mycket av detta. Det kommer att påverka men vi måste se till att kunna få ut alla våra innovationer inom medicinteknik.

Vi kommer också mer formellt att lyssna med er via enkäter surveyer etc (vi gjorde en för 6 månader sedan).  Tycker också det är viktigt att vi fortsätter vårt arbete med samverkan mellan olika intressenter i branschen. Vi har en massa events på gång, vi återkommer med mer information löpande! Bl a har vi ett studiebesök hos Maquet Critical Care 22/5 i Solna och vår styrelseledamot Ann-Catrin deltar 16/4 i Göteborg på Kliniska Studiers nätverksträff med tema Säkerhetsrapportering vid klinisk prövning och 16/5 håller undertecknad en kurs i Usability Engineering , välkomna!

* MDR = ny EU-förordning om medicintekniska produkter (MDR)
**IVDR = ny EU-förordning om medicintekniska produkter för in vitro-diagnostik (IVDR)

Läs mer om sektionen