Nyfiken på: Sektionen för läkemedelsinformation

Sektionens ordförande Kia Rönngard har ordet: Apotekarsocietetens sektion för läkemedelsinformation är till för dig som arbetar med eller är intresserad av läkemedelsinformation. Sektionen har en viktig uppgift – att göra Sverige kunnigare om läkemedel. Det gör vi med hjälp av interaktiva aktiviteter, seminarier, en podd och ett pris för bästa patientinformation.

Idag är vi cirka 300 medlemmar från hela landet som bland annat representerar apoteksbranschen, läkemedelsindustrin, olika myndigheter, sjukvården, patientorganisationer, universitet och högskolor samt media.

Vi vill, genom att sprida kunskap, föra dialog och öppna upp för diskussioner kring läkemedelsinformation vara med och påverka och på så sätt även öka kunskapen hos allmänheten och professionen. Håll dig uppdaterad om vilka aktiviteter som är på gång genom att titta i kalendern.

Vi är stolta över att vara den sektion som delar ut priset för ”Bästa patientinformation”, ett pris som första gången delades ut 2017. Har du ett projekt som du vill tävla med så tveka inte att lämna in ditt bidrag senast den 13 september 2019. Mer information hittar du på apotekarsocieteten.se. Vår sektion står också bakom läkemedelspodden där vi berättar om sådant vi tycker är viktigt. Följ gärna!

Här några röster från medlemmar i vår sektion:

”Jag är ny i styrelsen. Det är otroligt stimulerande att träffa andra personer från olika professioner och bakgrund med det gemensamma intresset ”läkemedelsinformation” och att tillsammans arbeta för ökad kunskap kring läkemedel.”
/Stina Sandberg/

”Jag är med i sektionen eftersom jag alltid har haft ett stort intresse för just läkemedel och läkemedelsanvändning. Här får jag inte bara möjlighet att diskutera aktuella läkemedelsfrågor ur ett informations- och patientperspektiv, utan även chansen att lära känna andra engagerade personer som delar mitt intresse. Det är stimulerande och energigivande!”
/Kerstin Sundell/

”Det bästa med Apotekarsocieteten är nätverkandet och diskussionerna! Man kommer i kontakt med flera olika branscher och får möjlighet att vidga sina vyer och ta in ny information via träffar och aktiviteter.”
/Ynette Gustavsson/

Vi vill gärna bli fler!
Är du intresserad av hur vi på olika sätt kan uppnå den bästa läkemedelsinformationen – mycket välkommen till vår sektion!
Hälsar
Kia Rönngard
Ordförande
Är du inte medlem ännu – klicka här!