Nyfiken på: Sektionen för kliniska studier

Ordförande Karin Leire:

Sektionen för kliniska studier har cirka 1100 medlemmar och är därmed den största sektionen inom Apotekarsocieteten. Vi har en bred uppslutning från forskande företag, CRO-bolag, apotek, läkemedelsdistributörer, konsulter, forskningssjuksköterskor och myndighetsrepresentanter vilket gör våra sammankomster både informationsmässigt givande och mycket livliga. Vi är en kraftfull, oberoende informationskanal.

2018 innebär för oss inom Sektionen för kliniska studier en hel del nytt. Kompetenshöjande aktiviteter är ett självklart fortsatt fokus. Med ICH-GCP och Helsingforsdeklarationen som grundpelare har vi som arbetar med kliniska studier sedan länge arbetat med patientetik och dataintegritet (och med en etikprövningslag som står över PUL), men nu när europeiska dataförordningen GDPR sjösätts i vår behöver även vi vara observanta och agera. Räcker studiens anonymisering av känsliga uppgifter? Hur hanterar vi uppgifter kring kliniker/konsulter/patienter som vi tidigare arbetat med och som kan vara bra att ha för framtiden? GDPR kommer därför att vara ett viktigt fokus i sektionens  aktiviteter under året.

Fortsatt fokus kommer vi även att ha på frågor som utreds och/eller kommer att påverkas av nya EU-direktivet om kliniska prövningar som exvis läkemedelshantering vid kliniska prövningar, biobanker och hantering av prover i dessa, förändringen i ansökningsförfarandet till Etikprövningsnämnd/Läkemedelsverket.

Alla som är medlemmar i sektionen får vårt nyhetsbrev – Prövningen –  3-4 gånger per år. Genom detta får man som sektionsmedlem en uppdatering/sammanfattning av olika event som ägt rum inom området kliniska studier i Sverige, samt krönikor, intervjuer, information om kommande event och ”Frågor & Svar”. Det sistnämnda svarar på praktiska frågor kring t ex tolkning av lagar och riktlinjer där svaren då stämts av med Läkemedelsverket, Etikprövningsnämnd eller annan myndighet. Som medlem har du där en värdefull möjlighet att få svar på frågor som kanske just du har.

Missa inte: Vår sektion har en egen Facebook-sida – följ oss här!

Läs mer om sektionen