Nya ledamöter i Apotekarsocietetens vetenskapliga råd

Apotekarsocietetens vetenskapliga råd har fått fyra nya ledamöter: Ulrika Gillespie, Charlott Brunmark, Fredrik Almqvist och Mats Larhed. Vetenskapliga rådet är ett komplement till Apotekarsocietetens vetenskapliga sektioner och rådets syfte är att:

  • Bidra till att Apotekarsocieteten får en starkare vetenskaplig profil genom en ökad nationell synlighet för frågor med anknytning till framtidens forskning inom läkemedelsområdet.
  • Att forskning kring prioriterade områden inom läkemedelsområdet belyses, kommuniceras och synliggörs för politiker och beslutsfattare och därmed öka kunskapen kring nyttan av en stark nationell forskning inom läkemedelsområdet.

Rådets ordförande är Apotekarsocietetens VD Karin Meyer och den 19 mars hade det sitt första möte i denna nya konstellation.

Läs mer om Apotekarsocietetens vetenskapliga råd.