Nu lanseras enhetliga roller för farmaceuter i vården

Nu ska farmaceuters roller i hälso- och sjukvården definieras för att öka kvaliteten och tydligheten. Den 21 april lanserar FRIHSK-projektet ett nationellt ramverk vid ett digitalt seminarium. Projektet är ett samarbete mellan Sveriges Farmaceuters offentligsektion och Apotekarsocietetens sektion för sjukvårdsfarmaci.