Bronsrelief föreställande Scheele

Nominera till Scheelepriset 2019 senast 15 september

Vem ska föräras 2019 års Scheelepris? Nu öppnar nomineringen till Apotekarsocietetens prestigefyllda utmärkelse till minne av Carl Wilhelm Scheele.

– Mer än en gång har Scheelepristagare så småningom också fått Nobelpriset, säger Karin Meyer, VD på Apotekarsocieteten som hoppas på många kvalificerade nomineringar.

Vartannat år delar Apotekarsocieteten ut Scheelepriset till en person som stått för enastående vetenskapliga bidrag på läkemedelsområdet. Senast belönades professor Charles L. Sawyers vid Memorial Sloan Kettering Cancer Center i New York för sina avgörande insatser i utvecklingen av målstyrda cancerläkemedel. När nomineringen till 2019 års upplaga av priset nu öppnar välkomnas alla som anser sig lämpade att inkomma med förslag på nu aktiva, internationellt erkända läkemedelsforskare som förtjänar att bli den 49:e vars namn läggs till den exklusiva skaran av Scheelepristagare.

– Apotekarsocietetens ambition är att vaska fram världens främsta forskare med koppling till läkemedelsområdet, säger Karin Meyer. Det är ett komplext och svåröverblickat område och därför uppskattar vi nomineringar från våra medlemmar och andra kunniga personer.

Nomineringen är öppen till och med 15 september. Apotekarsocietetens priskommitté meddelar sitt beslut kring årsskiftet. Priset, 200 000 kronor och en medalj, kommer att delas ut vid det traditionella Scheelesymposiet i november 2019.

Tre Scheelepristagare har senare tilldelats Nobelpris
Mellan 1961 och 2001 delades Scheelepriset ut årligen och därefter vartannat år. Tre Scheelepristagare har senare även tilldelats Nobelpriset i kemi respektive fysiologi eller medicin:

1991 års Scheelepristagare, professor K. Barry Sharpless vid Massachusetts Institute of Technology, tilldelades tio år senare Nobelpriset i kemi.

Professor Luc Montagnier, Institut Pasteur, belönades 1986 med Scheelepriset för upptäckten av Humant Immunbrist-Virus. 2008 fick han även Nobelpriset i fysiologi eller medicin för samma upptäckt.

År 1983 gick Scheelepriset till Sir James W. Black, då vid Wellcome Research Labs, tilldelades 1988 års Nobelpris i fysiologi eller medicin.

In english