Nominera för bästa kundinsats på apotek!

Sektionen för öppenvårdsfarmaci inom Apotekarsocieteten delar ut två inspirationspriser om vardera 10 000 kronor för att lyfta fram och premiera insatser som utförts av en apoteksanställd i det vardagliga arbetet på öppenvårdsapotek och som gett kunden stöd för en bra läkemedelsanvändning. De två kategorierna för priset är egenvård respektive receptbelagt läkemedel.

Priset delas i år ut under Apoteksforum 9-10 oktober.

Nominera senast 1 september. Läs mer här