Nominera bästa doktorsavhandlingar

Nu är det dags att nominera till Phabian Award och Rosenön Award. Båda är priser för bästa doktorsavhandlingar framlagda vid svenska universitet senaste året.

The Phabian Award är pris för bästa svenska doktorsavhandling inom området farmaceutisk och biomedicinsk analys och är instiftat av Sektionen för läkemedelsanalys inom Apotekarsocieteten.

The Rosenön Award är pris för bästa doktorsavhandling inom områdena läkemedelsmetabolism, farmakokinetik och/eller farmakodynamik

Båda priserna sponsras av AstraZeneca och nomineringstiden går ut i juni. Läs mer under respektive pris.