Farmacihistoriska museet – Utvecklingsrummet

Här ligger tyngdpunkten på utvecklingen av läkemedel från drog (i ordets ursprungliga betydelse – ”torkad läkemedelsråvara från växt- eller djurriket”!) till modernt industripreparat.
I ett par montrar visas rötter, blad, barkar, frön och t.o.m. grönskimrande skalbaggar, tillsammans med sina renframställda, läkemedelsaktiva innehållsämnen och deras kemiska formler, vidare apotekshantverkets ex-tempore-beredningar av ämnena, och slutligen motsvarande industriprodukter.

Utvecklingsrummet

En del av ”utvecklingsrummet”.
Foto: Bo Ohlson

I en annan monter påminns vi om en varugrupp, som tidigare ägnades stor uppmärksamhet i Sverige (och ännu gör det i många kontinentaleuropeiska länder): mineralvattnen.
De tillmäts väl ingen större medicinsk betydelse här hos oss numera – vi har ju idag dryckesindustri som inte drar sig för att ”balansera mineralhalten” i vad som marknadsförs som naturellt vatten från den tusenåriga ”hälsokällan” för att sedan ”kolsyra det lätt” -, men för ca 200 år sedan bidrog allvaret vid värderingen av innehållsämnena i olika källors vatten verksamt bl.a. till utvecklingen av den analytiska kemin.

Slutligen visas exempel på ett produktsegment som av hävd funnits på apoteken utan att vara läkemedel: sjukvårdsartiklarna.
I samma monter visas också prov på olika hjälpmedel för att tillföra läkemedlen till patienterna: lavemangs- och injektionssprutor, inhalatorer, dosskedar, minnesaskar m.m.


Rummets läge i museet
Nästa rum
Tillbaka