Farmacihistoriska museet – Morianenrummet

Detta är ett av de två rum i museet, vars inredning huvudsakligen bygger på delar från ett apotek vid Drottninggatan (nr 19) i Stockholm: Morianen. Apoteket grundades 1670, fick med tiden status av ”Hof- och Amiralitets-Apotek” – vilket framgår nedan av det praktfullt snidade och bemålade dörröverstycket från1700-talet – och utrustades omkring 1890 med den utställda inredningen av valnöt. ”Morianen” behöll sin marina anknytning trots avståndet till närmaste vatten ända tills det lades ned 1972: härifrån utrustades skeppsapoteken på de handelsfartyg, som anlöpte Frihamnen.

Apoteksnamnet ”Morianen” är unikt i Sverige (men vanligt på kontinenten). Det kan ha flera syftningar: på en färgad härförare (S:t) Mauritius, som led martyrdöden på 200-talet, på den mörkhyade – Kaspar – av Heliga Tre Konungar, eller helt enkelt påminna om det exotiska ursprunget för många av de medicinalväxter och kryddor som utgjorde basen för gamla tiders apotekssortiment¹ .

Redan innan man kommer in i rummet skymtar man stockholmsapoteket Elefantens magnifika innertak av cederträinfattade glaspaneler med porträttmedaljonger föreställande några av gångna tiders märkesmän – von Rosenstein, Scheele, Berzelius m.fl. – inom svensk sjukvård och läkemedelsrelaterad kemi. Apoteket Morianens valnötsinredning kännetecknas annars av vackert snidade reliefer med apoteksanknytning i motiven: medicinalväxter, mortlar, ståndkärl. Över den svängda dörren till dubbelgiftskåpet grinar en dödskalle. I rummet förvaras också en polerad mahognykolonn i jugendstil, räddad från apoteket Svanens lokaler vid Stureplan i Stockholm. I en monter visas exempel på förpackningar för apotekstillverkade läkemedel och homeopatika.


1) ur ”Varför har så många apotek djurnamn?” (sic!), av farm. dr h.c. Stig Ekström, i Farmacihistoriska Sällskapets årsskrift 1978.


Rummets läge i museet
Nästa rum
Tillbaka