Farmacihistoriska museet – Materialkammaren

Bakom de fungerande kulisser, som utgjordes av apoteksofficinernas strikta hyllor med långa rader av påkostade, uniforma ståndkärl (se t.ex. i Nordstjärnan-rummet) förvarades apotekens alla råvaror och halvfabrikat för de egna läkemedelsberedningarna i och på ”materialkammare, tinkturkammare, gräsvind, källare, magasiner och bodar”¹ , där såväl inredning som utrustning kunde få vara väsentligt enklare, både vad avser utformning och material. Förvaringskärlens främsta uppgift var, som alltid, att skydda innehållet från att skadas, t.ex. genom angrepp av skadedjur, men i övrigt fick väl i regel tillräcklig storlek och lågt pris bestämma urvalet, mindre hänsynen till elegans och enhetlighet.

I alla tider har noggrann och entydig märkning av apotekskärl varit ett oavvisligt krav. Till en början nöjde man sig med innehållets namn, men under 1900-talets senare del infördes – vilket man kan följa på de utställda kärlens etiketter – allt högre krav på spårbarhet till ursprungsdokumentation och kvalitetskontroll.


1) (uppräkning enl. en protokollblankett för apoteksvisitationer från 1854)

Drogburkar i materialkammaren

Drogburkarna i materialkammaren kunde, som här, vara gjorda av bleckplåt, större kärl gärna av stengods, för att hindra möss och råttor från att gnaga sig in. Foto: Bo Ohlson.

Stötboden


Rummets läge i museet
Nästa rum
Tillbaka