Farmacihistoriska museet – Industrirummet

I avvaktan på att beskrivningen av museets industrirum skall ta form presenterar vi här ett kuriosum ur samlingen:

Ett 60-årigt olympiaminne

Penicillinförpackning

Penicillinförpackningen ingår i en donation i december 2007 från Pfizer. Den sparsamma dokumentationen – av källkritiskt tvivelaktig kvalitet -består av en anonym montertext från den tidigare placeringen i Kärnbolaget – Kabi – Pharmacia – Pfizers utställning på Kungsholmen i Stockholm, med lydelsen:

”Erhållet i september 1962 från apoteket Stenbocken, Stockholm.

Förpackningen har medföljt den svenska olympiatruppen till London 1948 och därefter kvarglömts i apotekets källare vid en temperatur mellan 12 och 17 [grader].”

Det kan vara värt att notera, att tillverkaren fortfarande hette Kärnbolaget (KB), samt att den påklistrade etiketten flyttar utgångsdatum från augusti till december 1948.


Rummets läge i museet
Tillbaka