Möt Apotekarsocieteten i Almedalen

Apotekarsocieteten är på plats i Almedalen från söndag till torsdag. Den 4 juli arrangerar vi tillsammans med Uppsala universitet och LIF ett seminarium kring Samhällsvärdet av läkemedelsforskning – vad får Sverige ut?

4 juli 13.3014.30 Samhällsvärdet av läkemedelsforskning – vad får Sverige ut?
Arrangör: Apotekarsocieteten, Uppsala universitet och LIF – de forskande läkemedelsföretagen
Plats: Uppsala universitet, Huvudentré Cramérgatan 3, sal B23
Seminariet kommer att spelas in och kan i efterhand ses på http://www.uu.se/almedalen/program/

Investeringar och satsningar i forskning och utbildning inom läkemedelsområdet idag kommer patienter och samhälle till nytta i framtiden. Här har Sverige under lång tid haft en stark ställning genom en väl fungerande och nära samverkan mellan akademin, vården och life science-företagen. Under senare år har dock Sveriges andel av de globala investeringarna inom området minskat. Har vi råd med det?

Medverkande:
 • Margareta Hammarlund-Udenaes, professor, dekanus, Farmaceutiska fakulteten, Uppsala universitet
 • Karin Meyer, vd, Apotekarsocieteten
 • Dag Larsson, senior sakkunnig, Läkemedelsindustriföreningen
 • Per-Arne Håkansson, riksdagsledamot (S), Näringsutskottet, Sveriges riksdag
 • Anders W Jonsson, riksdagsledamot (C), Socialutskottet, Sveriges riksdag
 • Björn Halleröd, huvudsekreterare, Rådet för forskningens infrastruktur, Vetenskapsrådet
 • Anders Morin, vice vd, Svenskt näringsliv
 • Nedjma Chaouche, moderator

Under veckan deltar VD Karin Meyer i ytterligare ett antal seminarier och Ingrid Helander, chefredaktör för Läkemedelsvärksden.se modererar ett seminarium om cannabis som läkemedel.

2 juli 10.00-11.00 Om det är kandidatbrist idag, hur ska det då bli i morgon?
Plats: Gotlands museum, Strandgatan 14
Arrangör: Poolia Life Science, MedTech Magazine, Life Science Sweden

Under många år har vi sett ett uppskruvat tempo inom läkemedels- och biotechbranschen. I takt med att konkurrensen ökar såväl nationellt som globalt är tillgången på kompetens den absolut viktigaste framgångsfaktorn. Vad kan vi göra för att dagens hot om bristande kompetens ska förvandlas till morgondagens möjlighet att kunna rekrytera rätt chefer och medarbetare?

Medverkande:
 • Karin Meyer, vd, Apotekarsociteten
 • Ylva Williams, vd, Sthlm
 • Sara Jupiter, rekryteringskonsult, Poolia Life Science & Engineering
 • Dag Larsson, senior sakkunnig, Läkemedelsindustriföreningen
 • Maria Karlgren, forskare och lektor, Uppsala universitet
 • Björn Ursing, program director, Sweden BIO
 • Loth Hammar, moderator
4 juli 11.00-12.00  Behövs cannabis ur medicinskt syfte – klarar Sverige en legalisering?
Plats: D-huset, Uppsala universitet, Kaserngatan
Arrangör: U-FOLD, Uppsala universitetUnder senare år har Sveriges restriktiva förhållningssätt mot narkotika ifrågasatts från flera håll. Användningen av medicinsk cannabis har diskuterats intensivt med jämna mellanrum. Under 2017 har diskussionen bitvis varit intensiv där man kan se uppenbara risker för att det blir en politisk fråga i stället för en fråga baserad på fakta, kunskap och vetenskap. Detta seminarium tar upp nya attityder med krav på mindre restriktioner och ställer dem mot den befintliga vetenskapen.

Medverkande:
 • Mathias Hallberg, professor, U-FOLD, Uppsala universitet
 • Håkan Leifman, vd, CAN
 • Fred Nyberg, seniorprofessor, U-FOLD, Uppsala universitet
 • Erik Leijonmarck, generalsekreterare, ECAD
 • Walter Kegö, senior fellow, ISDP
 • Sara Skyttedal (KD), kommunalråd, (KD), Linköpings kommun
 • Ewa Mörtsell (C), rättspolitisk talesman, CUF
 • Ingrid Helander, Chefredaktör, Läkemedelsvärlden

5 juli 15.15-16.00 Vill regeringen att all avkastning på svensk life science-forskning ska gå till utlandet?
Plats: Dagens Nyheters tält, Strandvägen 4
Arrangör: Dagens Nyheter, Sprint Bioscience

Sverige var länge ett framgångsland inom läkemedelsområdet, men politikerna och investerarna verkar idag sakna ambition att bygga starka bolag i industrin och kommersialisera värdet i forskningen, varpå det köps upp utomlands. Hur kan vi vända detta? Hur behåller vi kompetens, patent och innovationskraft i landet? Och hur kan vi bli bättre på att behålla avkastning från investeringar inom Life Science?

 

Medverkande:
 • Jenni Nordborg, regeringens life science-samordnare
 • Per-Arne Håkansson, (S), Näringsutskottet Riksdagen
 • Marie Ljungberg Schött, sjukvårdslandstingsråd, (M), Stockholm
 • Björn Ursing, programdirektör, SwedenBio
 • Karin Meyer, vd, Apotekarsocieteten
 • Jessica Martinsson, COO, Sprint Bioscience
 • Niklas Ekdal, moderator