Universitetslektor i farmakokinetik, Göteborgs universitet

Göteborg

Sista ansökningsdag: 15 juni
Publicerad: 2018-04-19


Diarienummer:
PAR 2017/1626
Arbetsform:
Tillsvidareanställning
Placering:
Inst för neurovetenskap och fysiologi
Sista ansökningsdag:
2018-06-15

Arbetet är förlagt till avdelningen för enheten för farmakokinetik och läkemedelsmetabolism vid sektionen för farmakologi, institutionen för neurovetenskap och fysiologi. Vid enheten bedrivs forskning inom biofarmaci, forskarutbildning, samt undervisning på grundläggande och avancerad nivå inom apotekar- och receptarieprogrammen. Undervisning ges på svenska och engelska.

Ämne

Farmokinetik

Ämnesbeskrivning

Farmakokinetik är läran om läkemedels upptag, distribution, nedbrytning och utsöndring.

Arbetsuppgifter

a) Egen forskning inom området farmakokinetik med härtill knuten forskarutbildning. Genererande av externa forskningsmedel. b) Undervisning och examination på grundläggande och avancerad nivå, handledning och examination av examensarbeten samt kursutveckling, kursledning och kursansvar inom apotekar- och receptarieprogrammen. c) Viss övrig administration. d) N/ A. e) N/

Behörighet

Behörighet för anställning som lärare finns angivna i 4 kap 3 – 4 § Högskoleförordningen samt Göteborgs universitets anställningsordning för lärare.
Doktorsexamen, visad vetenskaplig och pedagogisk skicklighet samt farmaceutisk grundexamen.

Bedömningsgrund

Till lika delar vetenskaplig skicklighet och pedagogisk skicklighet.

Sökande som saknar högskolepedagogisk utbildning förväntas genomgå sådan inom ett år från det att anställningen påbörjats. Den som föreslås som innehavare av anställningen kommer att få sina högskolepedagogiska meriter prövade innan beslut om anställning fattas av rektor.

Anställning

Anställningen är en tillsvidareanställning med omfattning 100%, med placering vid Institutionen för neurovetenskap och fysiologi. Tillträde efter överenskommelse.

Kontaktuppgifter för anställningen

Upplysningar om anställningen lämnas av Michael Winder, avdelningchef, e-post: michael.winder@pharm.gu.se.

Fackliga organisationer

Fackliga företrädare vid Göteborgs universitet hittar du här.

Ansökan

Du söker anställningen via Göteborgs universitets rekryteringsportal genom att klicka på knappen ”Ansök”. Ansökan ska utformas enligt Sahlgrenska akademins anvisningar för läraranställningar.
Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.
Notera särskilt att följande dokument ska bifogas ansökan:

– Doktorsexamensbevis (på svenska eller engelska)
– Max 10 vetenskapliga skrifter i fulltext som sökande särskilt önskar åberopa
– Övriga intyg / bevis / betyg som styrker sökandes kvalifikationer

Vetenskapliga publikationer, skrifter och liknande som inte finns i elektronisk form ska skickas i tre exemplar, med angivande av ref nr PAR 2017/1626 till:
Göteborgs universitet
Sahlgrenska akademin
HR-avd
Box 400
405 30 Göteborg

Ansökan ska vara inkommen senast: 2018-06-15

Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning.

Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut.

Ansök!