Läkemedelsverket söker GMP/GDP Inspektör

Läkemedelsverket är en kunskapsintensiv myndighet som erbjuder dig intressanta arbetsuppgifter i en spännande och lärorik miljö. Läkemedelsverket är en myndighet under Socialdepartementet och verkar för att läkemedel och övriga produkter inom vårt ansvarsområde är säkra, effektiva och av god kvalitet. Läkemedelsverket ska vara en ledande kraft i samverkan för bättre hälsa genom att bidra till utvecklingen av folk- och djurhälsan, hälso- och sjukvården, den medicinska forskningen samt industrin i Sverige och Europa.

Beskrivning av enhet/verksamhet
Inspektionsenheten ansvarar för tillsyn av tillverkning av läkemedel, partihandel, sjukvårdsnära tillverkning, kliniska prövningar samt säkerhetsrapportering. Enheten arbetar aktivt med att utforma regelverk inom GMP/GDP/GCP/GVP. Vår tillsyn grundar sig på fältinspektioner både nationellt och internationellt. Enhetens GMDP grupp behöver nu ytterligare förstärkas med erfarna och kompetenta GMDP experter. bl.a. med anledning av ökat antal uppdrag p.g.a. Brexit.

Läs mer och ansök här!