Gruppchef till enheten Produktinformation

Vi söker dig som inspireras av vårt uppdrag och vill leda, utveckla och skapa goda resultat med helhetssyn, engagemang, mod och målfokus. Du vill vara en god företrädare för Läkemedelsverket internt som arbetsgivare och medarbetare samt externt gentemot våra intressenter. Vårt löfte till dig, varandra och alla våra intressenter är öppenhet, professionalism och proaktivitet. Läkemedelsverket är en kunskapsintensiv myndighet som erbjuder dig intressanta arbetsuppgifter i en spännande och lärorikmiljö. Läkemedelsverket är en myndighet under Socialdepartementet och vi verkar för att läkemedel och övriga produkter inom vårt ansvarsområde är säkra, effektiva och av god kvalitet. Läkemedelsverket ska vara en ledande kraft i samverkan för bättre hälsa genom att bidra till utvecklingen av folk- och djurhälsan, hälso- och sjukvården, den medicinska forskningen och industrin i Sverige och Europa.

Beskrivning av enhet/verksamhet

Läkemedelsverkets enhet för Produktinformation värderar, granskar och godkänner dokumentation av produktresuméer, bipacksedlar och märkning. Enheten ingår i verksamhetsområdet Tillstånd och har ca 45 medarbetare indelade i tre grupper. Arbetet sker i en tvärvetenskaplig miljö och i nära samarbete med andra enheter. Externa kontaktytor är framförallt läkemedelsföretagen. Enheten arbetar även normativt inom sitt ansvarsområde. För den grupp som ansvarar för produktinformation inom indikationsområdena mage/tarm, infektion, blod och hormoner samt veterinära läkemedel finns nu behov av att rekrytera en ersättare för vår gruppchef, som planerar att gå i pension. Gruppen består av 14 personer, varav två administratörer och 12 farmaceuter. I gruppen finns enhetens två myndighetsrepresentanter i det europeiska samarbetet om produktinformation (QRD). Som gruppchef ingår du i enhetens ledningsgrupp och rapporterar till enhetschefen.

Arbetsuppgifter

Som gruppchef har du personal-, budget- och verksamhetsansvar. Du leder och utvecklar verksamheten tillsammans med övriga gruppchefer och enhetschefen. Du ansvarar för att gruppens uppgifter utförs i enlighet med regulatoriska krav och tidslinjer, vilket kräver regelbunden planering, fördelning och prioritering. I verksamheten hanteras generellt ett högt ärendeflöde med många olika typer av ärenden, vilket ställer krav på kontinuerlig och flexibel hantering för optimal balans i gruppen. I rollen ingår även att, tillsammans med kollegor, ta ett myndighetsövergripande ansvar för produktinformationens utformning. Vidare ingår att arbeta med utveckling av processer/arbetssätt för en fortsatt effektiv verksamhet och ändamålsenliga leveranser.

Utbildning och erfarenhet

Vi söker dig som är farmaceut, eller har liknande högskoleutbildning, med mycket god erfarenhet av arbete med läkemedel. Du har mycket god helhetsbild av regulatoriska procedurer och av de krav som ställs inför ett läkemedels godkännande och efterföljande livscykel. Vidare har du ett genuint intresse av att leda och utveckla personer och verksamhet, och det är meriterande med chefserfarenhet. Du har god kommunikationsförmåga muntligt och skriftligt på svenska och engelska.

Personliga egenskaper

Som ledare på Läkemedelsverket är du en god företrädare för vår ledarfilosofi, vilket innebär att leda, styra, utveckla och företräda genom helhetssyn, mod, engagemang och målfokus.

Du har mycket god förmåga att skapa och förvalta goda relationer och bra klimat genom att vara öppen, nyfiken och prestigelös. Du lyssnar på andra, förankrar och har modet ta utmanande beslut om det behövs. Då vi arbetar med utvecklingsprojekt och förbättringsarbete behöver du kunna driva och implementera nya arbetssätt. Det innebär till exempel att du behöver kunna hantera osäkerhet och förändring på ett tryggt och stabilt sätt. Du har också den pondus och självkänsla som krävs för förtroendegivande och tydlig kommunikation.

Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

Sista ansökningsdag: 2018-04-24

Anställningsform: Fast anställning. Vi tillämpar 6 månaders provanställning.

Tillträde: Enligt överenskommelse

Enhet: Produktinformation

Diarienummer: 2.4.1-2018-019822

Kontakt Du är välkommen att kontakta enhetschef Ingela Hägglund, gruppchef Marita Ekblad eller fackliga företrädare Maria Lüttgen, SACO/Camilla Ögger, ST. Vi finns på telefon 018-17 46 00 eller nås genom e-post fornamn.efternamn@mpa.se.

Välkommen med din ansökan!