Verksamhetsplan för Apotekarsocieteten

Apotekarsocietetens verksamhetsplan fastställs vid ordinarie fullmäktige som hålls vartannat år. Den nu gälladen verksamhetsplanen fastställdes vid senaste fullmäktige i maj 2014. Vid fullmäktige beslutades även om föreningens policyprogram för läkemedelsområdet.

Apotekarsocietetens Verksamhetsplan 2018-19 antagen av fullmäktige 20180526

Apotekarsocietetens policyprogram för läkemedelsområdet antaget av fullmäktige 20180526

Kontakt

Karin Meyer
VD
karin.meyer@apotekarsocieteten.se
Telefon: 08 – 723 50 61