Verksamhetsplan för Apotekarsocieteten

Apotekarsocietetens verksamhetsplan fastställs vid ordinarie fullmäktige som hålls vartannat år. Den nu gälladen verksamhetsplanen fastställdes vid senaste fullmäktige i maj 2020.

Apotekarsocietetens Verksamhetsplan 2020-2021 antagen av fullmäktige i maj 2020.

Kontakt

Porträtt Robert Kronqvist

Robert Kronqvist
VD
robert.kronqvist@apotekarsocieteten.se
Telefon: 08 – 723 50 07