Apotekarsocietetens fullmäktige

Fullmäktige är Apotekarsocietetens högsta beslutande organ och hålls vartannat år före maj månads utgång. Fullmäktige består av ledamöter valda av kretsar och sektioner. Antal mandat är två fasta per krets respektive sektion samt tio rörliga mandat. Apotekarsocietetens senaste ordinarie fullmäktige hölls i maj 2018. Då det vid detta beslutades om stadgeändring kommer ett Extra fullmäktigemöte att genomföras via mejl den 10 september för en andra läsning av dessa stadgar. Nästa ordinarie fullmäktige kommer att hållas i maj 2020.

Inför fullmäktige 2020:
Policy för styrelsens representativitet

Protokoll från fullmäktige:

Protokoll Apotekarsocietetens fullmäktige 25_26 maj 2018

Protokoll Apotekarsocietetens fullmäktige 2016

Kontakt

Karin Meyer
VD
karin.meyer@apotekarsocieteten.se
Telefon: 08 – 723 50 61