Apotekarsocietetens fullmäktige

Fullmäktige är Apotekarsocietetens högsta beslutande organ och hålls vartannat år före maj månads utgång. Fullmäktige består av ledamöter valda av kretsar och sektioner. Antal mandat är två fasta per krets respektive sektion samt tio rörliga mandat. Apotekarsocietetens senaste ordinarie fullmäktige hölls i maj 2020. Nästa ordinarie fullmäktige kommer att hållas i maj 2022.

Protokoll från fullmäktige:

Protokoll Apotekarsocietetens fullmäktige 15-16 maj 2020

Protokoll Apotekarsocietetens fullmäktige 25-26 maj 2018

Kontakt

Porträtt Robert Kronqvist

Robert Kronqvist
VD
Robert Kronqvist
Telefon: 08 – 723 50 07