Läkemedelsanvändning i en gränslös hälso- och sjukvård

Det är temat för Läkemedelsriksdagen 2016 som hålls den 15 mars på Norra Latin i centrala Stockholm. Under denna finns en unik chans för dig att ta del av diskussioner och presentationer från läkemedelsbranschens myndigheter och beslutsfattare. Auditoriet är med i debatten och påverkar den under dagen  i form av frågor, synpunkter och omröstningar via mentometer.

Ur programmet:
Vad är gränslös hälso- och sjukvård för dig?
Politiker, patient och huvudman ger sitt perspektiv

Gränslös handel och förfalskade läkemedel

Gränslös hälsoinformation – möjligheter och risker för patienten

Gränslösa ersättningsmodeller

Läs mer och anmälan här

Läkemedelsriksdagen är sedan 2007 ett årligt återkommande evenemang på initiativ av Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU), Läkemedelsverket, Socialstyrelsen och Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV). Myndigheterna har skapat ett forum för diskussion och debatt med viktiga aktörer på läkemedelsområdet.