Läkemedelsakademin beviljades 4 miljoner i främjandemedel för fortsatt stöd till nyanlända apotekare

Läkemedelsakademin, Apotekarsocietetens utbildningsverksamhet, har på nytt beviljats Främjandemedel från Arbetsförmedlingen. Det innebär klartecken för flera projekt som ska påskynda processen för nyanlända apotekare att etablera sig på den svenska arbetsmarknaden.
– Det känns väldigt bra att kunna bidra till att välutbildade farmaceuter kan få arbeta i Sverige samtidigt som vårt samhälle drar nytta av deras kompetens, säger Karin Meyer, VD på Apotekarsocieteten.

Totalt får Läkemedelsakademin 4,8 miljoner kronor för olika delprojekt i samarbete med Sveriges Apoteksförening och Sveriges Farmaceuter. Satsningarna signalerar Apotekarsocietetens viktiga roll i integrationsarbetet för farmaceuter från länder utanför EU.

– Målet är att stödja och hjälpa nyanlända apotekare att få svensk legitimation. Det är så vi möjliggör för dem att kunna arbeta i sin profession på den svenska apoteksmarknaden, säger Karin Meyer.

Projekten omfattar kommunikationsträning i yrkessvenska med inriktning på receptexpedition och e-learningkurser i bland annat farmakoterapi, egenvård, naturläkemedel och expeditionsförfattningar för personer som avser att genomgå Kunskapsprov för farmaceuter med utländsk utbildning. Det är prov som Uppsala universitet anordnar på uppdrag av Socialstyrelsen.

Det här är fjärde året som Läkemedelsakademin beviljas Främjandemedel. Bakgrunden är det stora antalet nyanlända apotekare från bland annat Syrien, men även från andra länder utanför EU, i kombination med den rådande farmaceutbristen på den svenska apoteksmarknaden.

För mer information kontakta:

Annika Tengvall, Utbildningsledare, Läkemedelsakademin 076 – 535 55 47

Karin Meyer, VD, Apotekarsocieteten 076 – 855 96 48