Lagförslag om antroposofiska läkemedel klart – samma krav som övriga läkemedel

Vid gårdagens regeringssammanträde lade regeringen fram ett lagförslag i form av en lagrådsremiss som innebär att tillverkare av antroposofiska medel kommer behöva ansöka om registrering eller godkännande för försäljning hos Läkemedelsverket och där bli prövade enligt de regler som gäller för övriga läkemedel, exempelvis de för homeopatiska läkemedel. Regeringens lagförslag innebär ändringar i läkemedelslagen, lagen om receptregister, lagen om läkemedelsförmåner, lagen om handel med läkemedel och i lagen om behandling av personuppgifter i ärenden om licens för läkemedel. Lagförslagen syftar även till att säkerställa att lagstiftningen på området lever upp till kraven i EU-rätten. För att ge tillverkarna av antroposofiska medel en möjlighet att hinna ansöka och visa att de uppfyller kraven, föreslår regeringen vissa övergångsregler för sådana medel som redan har tillstånd.Lagförslagen föreslås börja gälla den 1 juli 2018

– De krav som finns i läkemedelslagstiftningen ska gälla lika för alla. Vi ska inte ha några särlösningar som ger undantag från de rimliga krav som ställs, säger socialminister Annika Strandhäll, i ett pressmeddelande.

Detta lagförslag är i linje med det beslut som regeringen fattade den 30 juni 2016 om att det undantag som funnits för dessa preparat sedan 1993 ska upphöra.

Apotekarsocieteten har varit en av de organisationer som varit med i arbetet som lett fram till detta beslut.  Läs mer om vad vi gjort här