Lägesrapport samverkansprogram Life Science

Samverkansprogram Life Science är ett av regeringens fem samverkansprogram. Den 25 oktober kom en lägesrapport från den. Arbetet inom Life Science startade i april 2015 och leds av Anders Lönnberg som ska samordna insatser från utbildningsdepartementet, näringsdepartementet och socialdepartementet.

Programmet innehåller följande samverkansområden:

  • Kraftsamling biologiska läkemedel
  • Meritering och anställningsformer
  • Digital standardisering och samverkan
  • Tillgång till och av finansiering till data och information
  • Tillgängligöra offentlig och privat fysisk infrastruktur för externa parter inkl. SME
  • Innovationsplatser för vård, näringsliv och akademi
  • Ersättning av förmån, upptag av innovation och skapandet av evidens
  • Antimikrobiell resistens (AMR)

På Läkemedelskongressen den 9 november ger Anders Lönnberg en lägesrapport och tillsammans med Anna Sandström, Science Relations Director, AstraZeneca; Charlotte Brogren, GD, Vinnova; Jonas Åström, Head Strategic Technologies Bio Process R&D, GE Healthcare
Debattledare: Ingrid Helander, chefredaktör, Läkemedelsvärlden.se

Till lägesrapport för Samverkansprogram Life Science

Till samtliga Samverkansprogram