Kristina Jern blir verksamhetschef på Apotekarsocieteten

Kristina Jern blir Apotekarsocietetens nya verksamhetschef. Genom erfarenhet från apotek och vård- och omsorg har hon god inblick i olika delar av läkemedelsområdet. Som verksamhetschef kommer Kristina Jern ansvara för stöd till och utveckling för Apotekarsocietetens medlemmar.