Karin Meyer lämnar styrelseuppdrag

Apotekarsocietetens VD Karin Meyer har begärt entledigande från uppdraget som ledamot av Läkemedelsverkets styrelse.
Anledningen är att Läkemedelsverkets jurister gjort bedömningen att även om Apotekarsocieteten är en oberoende organisation, så är den en remissinstans vilket, enligt juristerna, inte är förenligt med ledamotskap i Läkemedelsverkets styrelse.
– Juristerna har sagt sitt och då har vi att rätta oss efter detta, säger Karin Meyer. Jag hade gärna fortsatt att bidra till styrelsens arbete.
Det finns ett intresse från både Läkemedelsverket och Apotekarsocieteten att ytterligare utveckla det samarbete som redan finns kring utbildningar inom läkemedelsområdet, men även detta ansågs av juristerna efter granskning vara oförenligt med ledamotskap i Läkemedelsverkets styrelse.
– Sammantaget gör dessa båda aspekter att jag väljer att lämna mitt styrelseuppdrag för att skapa bästa möjliga förutsättningar för ett fortsatt gott samarbete mellan Läkemedelsverket och Apotekarsocieteten, säger Karin Meyer. Det handlar inte minst om att säkerställa möjligheten för oss att fortsätta tillhandahålla högkvalitativa utbildningar och vara en oberoende röst inom läkemedelsområdet.