Kampen mot antibiotikaresistens

Läkemedelsvärlden tar pulsen på – kampen mot antibiotikaresistens

Så ska fler bli medvetna om allvaret

Antibiotikaresistens är ett av de största globala hälsohoten enligt Världshälsoorganisationen WHO. Men trots att ”alla” är medvetna om problemet fortsätter till exempel antibiotikaförskrivningen att öka i delar av Sverige. Nu vidtas ett antal åtgärder för att förbättra kunskapen om antibiotika och resistens i samhället.

Välkommen till ett frukostseminarium den 7 maj hos Apotekarsocieteten där Karin Carlin från Folkhälsomyndigheten och Magnus Thyberg från Stockholms läns landsting berättar om konkreta projekt för att öka kunskapen om antibiotikaresistens – både hos allmänheten och hos de som arbetar professionellt med läkemedel.

Läs mer och anmäl dig här