Kampen mot antibiotikaresistens

Kampen mot antibiotikaresistens – från ord till handling

Idag 23 maj genomför Apotekarsocieteten tillsammans med Läkemedelsvärlden seminariet Kampen mot antibiotikaresistens – från ord till handling. Vi spelar in och dagen kommer inom kort att finnas på apotekarsocieteten.se