Kampen mot antibiotikaresistens

Kampen mot antibiotikaresistens är allas ansvar

Apotekarsocietetens vision är att göra Sverige kunnigare om läkemedel. I frågan om antibiotika handlar det om att vara en aktör som bidrar till att sprida kunskap om att vi alla har ett ansvar i kampen mot antibiotikaresistens.

– Vi kan inte längre förlita oss på att sjukvård, myndigheter och läkemedelsindustrin ska lösa problemet, utan ansvaret är allas, säger Karin Meyer. Vi måste alla bidra till att öka livslängden av befintliga antibiotika och då är kunskap det viktigaste medlet.

Detta lyfta Karin Meyer och Björn Olsen i en debattartikel i UNT i maj 2018. Karin Meyer uppmanade även på ett debattinlägg i Svenska Dagbladet den 5 juli Sveriges EU-politiker att verkar för:

  • Stopp för försäljning av antibiotika utan recept, till exempel genom ökad kontroll av medlemsländernas efterlevnad till den EU-gemensamma antibiotikaresistensplanen som alla länder förbundit sig att följa.
  • Öronmärkta forskningsmedel för utveckling av nya antibiotika och arbete mot antibiotikaresistens i EU:s nya forskningsprogram Horizon Europe.
  • Tydliga initiativ för framtagande av finansiella incitament och strukturer för att stimulera utveckling av nya antibiotika.

För utan fungerande antibiotika är den globala hälsan i allvarlig fara. Därför är det viktigt att vi alla tar vårt ansvar och inte använda antibiotika i onödan, lämna tillbaka överblivna läkemedel till apoteket och att Sverige fortsätter att sprida kunskap om det arbete vi gjort för att minska användningen.

Under 2018 och fram till nu har vi skrivit debattartiklar och arrangerat ett antal frukostseminarier i samarbete mellan Apotekarsocieteten och Läkemedelsvärlden. Utöver detta har har flera av Apotekarsocietetens kretsar och sektioner arrangerat seminarier lokalt för att bidra till ökad kunskap. Läs mer och ta del av en del av våra seminarier här.