Kampen mot antibiotikaresistens: Framtidens antibakteriella behandlingar – vad är på gång?

Kampen mot antibiotikaresistens – från ord till handling. Ta del av inspelningen

Torsdag den 23 maj arrangerade Apotekarsocieteten och Läkemedelsvärlden ett heldagsseminarium om Kampen mot antibiotikaresistens – från ord till handling. Ett 60-tal experter, beslutsfattare och andra engagerade i frågan hade samlats för att djupdyka i arbetet mot antibiotikaresistens i Sverige, förutsättningarna för att få fram nya antibiotika, utsläppen från antibiotikatillverkning samt det globala arbetet mot resistensutvecklingen. Seminariet var det senaste i ett antal seminarier som anordnats under 2018 och fram till nu på temat Kampen mot antibiotikaresistens

Seminariet var uppdelat i fyra block och du kan ta del av en inspelning från det här:.

Antibiotikaanvändning och resistensarbete i Sverige
med medverkan av
Stephan Stenmark, Strama
Enrico Baraldi, Platinea och Uppsala universitet
Camilla Björn, Spirha
Magnus Thyberg, Stockholms läns landsting

Nya antibakteriella behandlingar – vad är vi beredda att betala?
med medverkan av
Anders Karlén, Uppsala universitet
Enrico Baraldi, Uppsala universitet
Bengt Mattson, LIF
Christoffter Fjellner, (M) fd EU-parlamentariker

Tillverkning av antibiotika – räddar liv men driver resistensutvecklingen
med medverkan av
Joakim Larsson, Göteborgs universitet
Therese Ringbom, Läkemedelsverket
Bengt Mattson, LIF

Sverige är världsbäst på antibiotikaresistens. Hur får världen nytta av vår kunskap
med medverkan av
Anna Sjöblom, Läkare utan gränser
Otto Cars, ReAct
Karin Tegmark-Wisell, Folkhälsomyndigheten
Markus Moll, SIDA