”Kampen mot antibiotika saknar en Greta Thunberg”

Detta var en av de slutsatser som drogs vid morgonens frukostseminarium arrangerat av Apotekarsocieteten och Läkemedelsvärlden i serien ”Kampen mot antibiotikaresistens”. Morgonens seminarium hade fokus på vad gör regeringen. Deltog gjorde departementssekreterare Nina Viberg, Socialdepartementet och regeringens globala hälsosamordnare Anders Nordström.

Mycket handlade om  aktiviteterna på den internationella arenan, där Sverige har ambitioner att ha en ledande roll. Senast i förra veckan beslutade regeringen att svenska experter ska få större möjligheter att bidra i arbetet mot antibiotikaresistens i låg- och medelinkomstländer. Folkhälsomyndigheten fick i uppdrag att möjliggöra ökad  medverkan av svensk expertis i det arbete som bedrivs av den så kallade tripartiten. Det är ett samarbete mellan Världshälsoorganisationen, WHO, världsorganisationen för djurhälsa, OIE, samt FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation FAO.

Läs mer hos Läkemedelsvärlden. se

Om du missade detta seminarium men finns i Uppsala nu på onsdag 23 oktober kan du möta Nina Viberg hos Norra Mälarkretsen 

Tyvärr så blev det ingen inspelning av detta som utlovat pga tekniska problem. Vi beklagar detta.