Apotekarsocieteten värd för HUPO 2020

Apotekarsocieteten har i hård internationell konkurrens förärats värdskapet för världskongressen för proteomik, HUPO 2020. Framgången innebär att Apotekarsocieteten på ett unikt sätt lyfter Sverige som arena för morgondagens läkemedelsutveckling.

– Vi är glada och stolta, säger Karin Meyer, VD på Apotekarsocieteten. Sverige är framstående inom proteomik och nu får vi möjlighet att synliggöra detta på högsta internationella nivå.

Proteomik innebär storskalig analys av proteiner och spelar en stor och växande roll för utvecklingen av innovativa läkemedel. Proteomiken är också av central betydelse för biomarkörforskningen och utveckling av biologiska läkemedel, områden där svensk forskning står sig väl i en internationell jämförelse. Att Sverige har en så stark ställning inom proteomiken kan förklaras med banbrytande initiativ som Science For Life Laboratory och Center of Excellence in Biological and Medical Mass Spectrometry.

– Det är glädjande att Apotekarsocieteten nu kan vara med och bidra till att Sverige ytterligare stärker den vetenskapliga profilen och tar täten på det här viktiga området, säger Karin Meyer.

Den vetenskapliga världsorganisationen, Human Proteome Organisation (HUPO), är ett internationellt konsortium som består av nationella proteomikforskningsorganisationer, akademiska institutioner och branschpartners. Organisationens syfte är att främja kunskap och utveckling på proteomikområdet genom att företräda proteomikforskare över hela världen och underlätta vetenskapliga samarbeten mellan medlemmar. HUPO:s största och viktigaste möte är HUPO World Congress som anordnas enligt ett roterande schema i olika delar av världen.

Konferensen 2020 i Stockholm blir den första som arrangeras i Skandinavien.

– Beskedet är ett kvitto på styrkan i vårt upplägg och vårt vetenskapliga program, säger professor György Marko Varga, som representerar Swedish Proteomics Society, den expertgrupp inom Apotekarsocieteten som utarbetat det vetenskapliga programmet för den framgångsrika svenska kandidaturen. Vi erbjuder ett vetenskapligt program av yppersta världsklass där vi för första gången involverar såväl läkemedelsindustrin som hälso- och sjukvården för att ta proteomiken till nästa nivå.

Till pressreleasen på MyNewsDesk

Swedish Pharmaceutical Society to Host World Congress on Proteomics