IFs stiftelse utlyser stipendier, sista ansökningsdag 31 januari

IFs stiftelse för farmacevtisk forskning utlyser stipendier för i första hand doktoranders medverkan i kurser, konferenser samt stipendier för post doc vistelse utomlands under ett år. För studerande utlyses även stipendier för examensarbeten samt sommarforskning. Läs mer